เกี่ยวกับเรา

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ของมวลมนุษยชาติ ก่อนหน้านี้สัก 100 ปี เรื่องนี้อาจจะดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือถูกมองเป็นเรืองที่ไม่ค่อยมีความสำคัญมากนัก เนื่องจากผลเสียที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์และสัตว์เป็นไปอย่างช้าๆ ยังไม่ถึงขั้นรุนแรง และยังไม่เห็นผลเสียที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม

ณ ขณะนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจัดได้ว่าอยู่ในภาวะวิกฤต มนุษย์ทุกคนเริ่มได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ตนเองได้ทำไว้กับสิ่งแวดล้อมนานนับศตวรรษ (ทำกรรมกับสิ่งแวดล้อม) ที่เราเห็นกันได้ชัดเจนก็จะเป็นปัญหาโลกร้อนจากภาวะเรือนกระจก เพราะมีก๊าซพิษหลายชนิดถูกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ผ่านกิจกรรมหรืออุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า การใช้ยวดยานพาหนะเกินพอดี การใช้สารเคมีบางชนิดที่มีผลต่อชั้นบรรยากาศอย่างรุนแรง เช่น การใช้สาร CFC เพื่อให้เกิดความเย็นในตู้เย็น เป็นต้น

อีกหนึ่งปัญหาใหญ่คือ ปัญหาน้ำเน่าเสีย เนืองจากมนุษย์ขาดความรับผิดชอบ ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ลำคลองและทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะที่ทำจากพลาสติก ที่มนุษย์ใช้กันมากที่สุดในชีวิตประจำวัน เช่น ช่วงเย็นมักเป็นช่วงเวลาที่คนจำนวนมาก หาซื้ออาหารหรือกับข้าวเข้าไปทานที่บ้าน สิ่งที่เราเห็นจนชินตาคือภาพของกล่องโฟมใส่อาหาร ถุงหิ้ว หลอดดูด ที่ถูกใช้กันอย่างพร่ำเพรื่อและบ้าคลั่ง ผู้เขียนเคยเห็นคนหนึ่งคนซื้ออาหารไปทานที่บ้านโดยหิ้วถุงพลาสติกเกิน 20 ใบ (ยังไม่นับรวมถุงทีใส่อาหาร) เพื่อความความสะดวกของตนเอง โดยไม่คำนึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

พลาสติกเป็นปัญหา เพราะการย่อยสลายใช้เวลานาน 700-800 ปี มีความเป็นพิษสูงและถูกใช้ในปริมาณมากอย่างไม่ระมัดระวัง หากขยะพลาสติกถูกทิ้งลงสู่แม่น้ำและลำคลอง สุดท้ายแล้วขยะพลาสติกทั้งหมดจะไหลลงสู่ทะเล นอกจากทะเลจะเกิดภาวะเน่าเสียแล้ว ขยะพลาสติกที่ลอยอยู่ในทะเลทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ จะกลายเป็นยาพิษสำหรับสัตว์ทะเลหลายชนิด เพราะสัตว์ทะเลจะเข้าใจว่าขยะพลาสติกนั้นคือ “อาหาร” พอสัตว์ทะเลกินขยะพลาสติกเข้าไป อาจจะตายในทันทีหรือไม่ก็ค่อยๆตายอย่างช้า ดังที่เราเห็นตามข่าวกรณีของเต่าตนุหรือแม้กระทั่งปลาวาฬที่กินขยะพลาสติกเข้าไปจนตาย หากไม่ตายก็เกิดการสะสมสารพิษในร่างกาย คนก็ไปทำประมง จับสัตว์ทะเลมาบริโภคเป็นอาหาร สุดท้ายแล้ว มนุษย์เราเองนี่แหละที่ต้องรับสารพิษจากขยะพลาสติก พอบริโภคสัตว์ทะเลนานเข้าก็เกิดการสะสมสารพิษ ซึ่งมักจะจบลงด้วยโรคที่คร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุด คือ โรคมะเร็ง

จากตัวอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า “มนุษย์กำลังสร้างวงจรอุบาทว์ เพื่อทำลายตนเอง” ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ตนเองทำอยู่ไม่ถูกต้อง ต้องมีการแก้ไข จัดการใหม่ แต่ก็ยังไม่รู้สำนึกจนกว่าภัยร้ายนั้นจะมาถึงตัว

การให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับคนทั่วไปทำได้ไม่ยาก แต่การสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับคนทั้งโลกได้ตระหนัก เป็นเรื่องที่ยากจริงๆ เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวเป็นนิสัยเดิมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม
แม้เราจะไม่สามารถสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับคนทุกคนได้ แต่สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือ การลุกขึ้นมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเป็นอันดับแรก

จุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด เริ่มจากตัวเรา “เรารู้ เราทำ มีคนรู้ มีคนเห็น มีคนทำตาม เพิ่มจำนวนผู้อนุรักษ์” ถ้าเราทำแบบต่อไปเรื่อยๆ ผู้เขียนเชื่อว่า แม้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ให้เป็นสีเขียวได้ทั้งหมด อย่างน้อยเราก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและคนรอบข้างให้หันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคต

ร้าน GooGoGreen ของเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีการต่อไป

จำหน่ายสินค้าที่ไม่มีสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม
จำหน่ายสินค้าที่ไม่ใช้พลาสติกหรือมีส่วนประกอบของพลาสติกน้อยที่สุด
จำหน่ายสินค้าที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือย่างน้อยก็เป็นสินค้าที่รีไซเคิลได้
จำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมมือกันปกป้องโลกใบนี้ เพื่อให้ลูกหลานของเราได้อยู่ในโลกสีเขียว ม่ีอากาศสะอาดหายใจ มีน้ำและอาหารสะอาดให้บริโภค มีต้นไม้ให้ความร่มเย็น และที่สำคัญจะได้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีครับ

GooGoGreen.com